30 LET USPEŠNEGA DELOVANJA

- več kot 400 uvedb informacijskih sistemov GoSoft v proizvodna podjetja

- več kot 10 uvedb poslovnih informacijskih sistemov GoSoft v slovenskih bolnišnicah

- 50 zaposlenih v Sloveniji, 20 zaposlenih na Hrvaškem

ERP - MES sistem

Informacijski sistem GoSoft omogoča tudi manjšim in srednje velikim podjetjem delovanje po konceptu Industrija 4.0. Poleg osnovnih funkcij ERP sistemov pokriva tudi področja: kontrola kvalitete, portale, MES, CRP, ki se uspešno povezujejo z napravami v proizvodnji. To pa pomeni, da se v realnem času odziva na informacije iz procesov in na ta način omogoča večjo produktivnost, manj napak in boljši izkoristek virov.

Poslovni IS za bolnišnice

GoSoft daje odlične rezultate tudi pri uporabi v javnem sektorju. Poleg osnovnih modulov, ki jih ponujajo ERP sistemi, ima integrirane tudi module za Javne razpise, Interna naročila, Proizvodnjo pripravkov, Analize stroškov / prihodkov po stroškovnih nosilcih in kontroling, ki se izredno dobro obnesejo v več kot 10 slovenskih bolnišnicah.

 

GoSoft je najbolj celovit slovenski informacijski sistem za proizvodna podjetja

omogoča celovito obvladovanje poslovanja v proizvodnih podjetjih in javnih ustanovah. Posebej ga odlikujejo moduli: MES sistem za zajem podatkov direktno iz proizvodnje, CRP sistem za fino planiranje proizvodnih virov, TQM - kontrola kakovosti, WMS - materialno poslovanje s spremljanjem serij, DMS sistem za spremljanje dokumentacije in ostala področja.

Vsebuje tudi specialne rešitve za bolnišnice (lekarniško poslovanje, javni razpisi, naročila z oddelkov).

Oglejte si prospekt.

GOinfo - promocijski video

Uporaba GoSoft - IHS

Uporaba GoSoft - Siliko

Uporaba GoSoft - Doking

Uporaba GoSoft - Oprema in Bloom

uporabniki

adk

ADK d.o.o.

Eno najuspešnejših slovenskih podjetij iz kovinsko-predelovalne panoge se nahaja v Mariboru. Za njegovo rojstno leto štejemo leto 1995, ko so štirje podjetni zasebniki, z lastnim kapitalom, ustanovili podjetje za proizvodnjo, trgovino in projektantske storitve s skrajšanim nazivom ADK; AvtoDvigala in Komponente.

podpora

Podpora je namenjena uporabnikom programske opreme GoSoft. Za prijavo vpišite osebno oznako in geslo, ki vam ga dodeli vaš skrbnik. Zahtevo za geslo lahko pošljete tudi na

Pozabljeno geslo?

 

Za pomoč na daljavo klikni na povezavo: Pomoč na daljavo

Za podporo ali v primeru pozabljenega uporabniškega imena pišete na mail podpora@goinfo.si ali pokličete na 05 777 57 01