Javni zavodi - bolnišnice

Javni zavodi so v programski opremi GoSoft prepoznali možnost za celovito obvladovanje poslovnih procesov. Naša programska oprem jim nudi vodenje osnovnih računovodskih izkazov, kot tudi poglobljene stroškovne analize in razne prikaze rentabilnosti zavoda ali posameznih oddelkov. Glavna prednost programske opreme pa je integracija teh modulov z sistemom za javna naročila, sistemom za naročanje artiklov iz oddelkov, vodenje evidenčnih skladišč in podpora poslovanju v lekarni.

 • BGP

  BGP (bolnišnica za ginekologijo in porodništvo) Kranj

  Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj želi postati najsodobnejša, visoko strokovna, dinamična, poslovno uspešna, varna in prijazna zdravstvena organizacija. Naš skupni cilj je tako zadovoljstvo bolnika, katerega bomo zagotavljali z individualno visoko kakovostno zdravstveno in negovalno oskrbo naših bolnikov, kot zaposlenih, lastnikov in širše skupnosti, v kateri bolnišnica deluje.

 • SB-sezana

  Bolnišnica Sežana

  je ustanova za zdravljenje in rehabilitacijo kroničnih pljučnih bolnikov in podaljšano - splošno bolnišnično nego. Dejavnost bolnišnice vključuje tudi rehabilitacijo kroničnih pljučnih bolnikov v posebnih klimatskih pogojih - v t.i. programu SPELEOTERAPIJE.

 • golnik

  Klinika Golnik

  klinike za pljučne bolezni in alergijo se drži z dolgoletno tradicijo pridobljen sloves vrhunske slovenske klinike za diagnostiko in zdravljenje bolnikov s pljučnimi in alergijskimi boleznimi.

 • nlzoh

  NLZOH

  Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano je osrednji, največji slovenski javnozdravstveni laboratorij, ki se ukvarja s higiensko in zdravstveno ekološko dejavnostjo, s problematiko varovanja okolja, z mikrobiološko strokovno zdravstveno in raziskovalno dejavnostjo ter s kemijskimi analizami različnih vrst vzorcev. V laboratoriju se opravljajo storitve za potrebe države, predvsem za potrebe spremljanja ter uradnih in inšpekcijskih nadzorov iz pristojnosti predvsem Ministrstva za zdravje, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstva za okolje in prostor, proste kapacitete pa se ponujajo naročnikom na prostem trgu.

 • Valdortra

  Ortopedska bolnišnica Valdoltra

  V okviru zdravstvene dejavnosti na sekundarni in terciarni ravni zavod opravlja: bolnišnično zdravstveno dejavnost,specialistično ambulantno dejavnost,izobraževalno dejavnost,raziskovalno dejavnost,druge dejavnosti skupnega pomena, ki se organizirajo zaradi nemotenega delovanja bolnišnice.

 • begunje

  Psihiatrična bolnišnica Begunje

  Bolnišnica stoji v kraju Begunje na Gorenjskem, ki je oddaljen 5 km od Radovljice in Lesc ter 10 km od Bleda. Predstavlja regionalno bolnišnico za področje Gorenjske in za to področje opravi tudi večino ambulantnih storitev.

 • vojnik

  Psihiatrična bolnišnica Vojnik

  Osnovna dejavnost bolnišnice je oskrbovanje regije s približno 320.000 prebivalci s psihiatričnimi storitvami. Skupno število postelj v bolnišnici je 195, od tega jih je klasični psihiatriji namenjeno 135, zdravljenju odvisnosti 30 in usmerjeni rehabilitaciji v enoti Ravne pri Šoštanju 30.

 • ptuj_nov

  Ptujska bolnišnica

  je danes na omenjenem območju osrednja zdravstvena ustanova z 224 posteljami. Letno sprejmejo okrog 12.000 bolnikov s povprečno šestdnevno ležalno dobo. V dializnem centru letno opravijo okrog 10.000 dializ, v specialističnih ambulantah pa letno beležijo okrog 70.000 obiskov. Strokovni dosežki in organiziranost njihove ustanove odgovarjajo statusu regijske bolnišnice.

 • sb-izola1

  Splošna bolnišnica Izola

  SBI - je ena izmed bolnišnic v Sloveniji, ki opravlja zdravstvene storitve na sekundarni ravni. Bolnišnica je organizirana tako, da so v njej zastopani štirje veliki medicinski oddelki in sicer: oddelek za kirurgijo, oddelek za interno medicino, oddelek za ginekologijo in porodništvo ter oddelek za pediatrijo, poleg omenjenih pa še oddelek medicinskih služb.

 • jesenice

  Splošna bolnišnica Jesenice

  v tej ustanovi želijo postati najboljša slovenska bolnišnica, primerljiva s podobnimi bolnišnicami v evropskem prostoru, v kateri bo vsak bolnik deležen najboljše osebne obravnave in kakovostne oskrbe. Želijo, da se bolniki pri njih počutijo zaželeni in varni, imajo dostop do zdravnikov, medicinskih sester in drugih zdravstvenih sodelavcev, da so dobro seznanjeni s svojim stanjem, zaposleni pa so jim ves čas na voljo.

 • sb-sg1

  Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

  Splošna bolnišnica Slovenj Gradec je regionalna bolnišnica, vendar bi lahko rekli, da je tudi medregijska, saj pokriva več statističnih regij. Je osrednja zdravstvena institucija, v kateri se izvaja bolnišnično in specialistično ambulantno zdravljenje bolnikov na sekundarni ravni. Zdravstvene storitve so namenjene predvsem prebivalcem iz območja zdravstvene regije OE Ravne (Koroške in Velenja). V bolnišnici se zdravijo tudi prebivalci celotne Slovenije in tujci.

 • SB trbovlje

  Splošna bolnišnica Trbovlje

  Poslanstvo SB Trbovlje je v preprečevanju obolevnosti in ohranjanju zdravja (zdravstvena vzgoja in preventiva) in samem zdravljenju občanov - izvajanje zdravstvene dejavnosti na sekundarni ravni in delno primarni ravni z upoštevanjem sodobnih terapevtskih in diagnostičnih postopkov.

 • bolnica_sempeter

  Splošna bolnišnica “Dr.Franca Derganca“ Nova Gorica

  je najmlajša splošna bolnišnica v Sloveniji, po velikosti programa srednje velika slovenska bolnišnica, za katero je značilna hitra rast in velika dinamika procesov. Iz podjetniškega zornega kota je bolnišnica veliko podjetje in je v Goriški regiji med največjimi podjetji. Tudi iz primerjave velikosti bolnišnic po svetu sodi bolnišnica med večje ustanove. V Goriški regiji predstavlja osrednjo zdravstveno ustanovo. Za regijo je izrednega pomena tudi iz gospodarskega in drugih vidikov.

 • ZD-zobo

  Zdravstveni dom zobozdravstveno varstvo Nova Gorica

  je javni zavod, ki je dolžan izvajati javno mrežo zobozdravstvenega varstva na področju občin ustanoviteljic zavoda (Nova Gorica, Šempeter – Vrtojba, Miren – Kostanjevica, Dobrovo, Kanal in Renče – Bilje) tako, kot jo določi ustanovitelj na svojem področju.