Uspešno poslovno leto 2023

datum: 01.03.2024

V letu 2023 smo dosegli par pomembnih mejnikov. Praznovali smo 30 let delovanja podjetja GOinfo, prihodke smo povečali za več kot 20% in presegli mejo 3.000.000 EUR, tudi prodaja programske opreme je bila najvišja v zgodovini podjteja GOinfo.

GoSoft smo implementirali v naslednja podjetja: TKO Murska Sobota, VAMAR Maribor, Luncaplast  Hinje, Skok blu Sežana, TPV prikolice Ptuj, Alpina Žiri, Blubit Ljubljana, BVG Kranj, Bikerguard Ljubljana, Alpmetal & Co. Selca,  Timtec Defense Vipava, Sat control Cerklje in bolnišnici Trbovlje ter PB Begunje.

Sistem GoSoft smo uvedli tudi v podjetjih: PAB Akrapovič Buzet, Pastor inženiring in Pastor TVA Rakitje, Eagle tehnology Žepče, Pet network international Zagreb in druge.

V letu 2023 smo pomagali tudi z dobrodelnimi donacijami bolnišnicam, šolam in raznim klubom ter ostalim pomoči potrebnim.